Centrum Aktywnego Słuchania
treningi metodą Tomatisa®
EEG Biofeedback

EEG Biofeedback

EEG Biofeedback to indywidualnie dopasowany trening polegający na instrumentalnym warunkowaniu pracy mózgu. Jest to metoda behawioralna mająca na celu nauczenie pacjenta świadomego kontrolowania aktywności bioelektrycznej mózgu.

Od lat 50-tych XX wieku wiadomo, że człowiek dzięki informacji zwrotnej otrzymywanej w czasie rzeczywistym potrafi wpłynąć na zmianę parametrów zapisu EEG. Skuteczność i trwałość treningów Biofeedback opiera się na zjawisku plastyczności mózgu i tworzeniu nowych połączeń synaptycznych między neuronami. Jest to fundamentalne zjawisko związane z uczeniem się i nabywaniem nowych umiejętności.

Należy pamiętać, że treningi Biofeedback są metodą neuroterapeutyczną wspomagającą  terapie  głównych zaburzeń naszych Pacjentów. Stosując ją nie zlikwidujemy np. dysleksji, czy ADHD, ale z pewnością poprawimy jakość funkcjonowania Pacjenta ułatwiając mu tym samym życie szkolne i domowe.

Skuteczność treningów warunkowana jest ich systematycznością. Treningi Biofeedback powinny odbywać się 2-3 razy w tygodniu, zwłaszcza w początkowej fazie. W drodze badań nad trwałością zmian wywołanych treningiem Biofeedback przyjęto, że najskuteczniejsze są serie składające się z 40-60 sesji. EEG Biofeedback trwa od 3 – 12 miesięcy.

W mojej Pracowni pracujemy na nowoczesnej, 4-ro kanałowej głowicy Neurobit Optima 4 w oparciu o oprogramowanie Bioexplorer.  Urządzenie posiada certyfikat CE. System szkolenia neuroterapeuty jest zgodny z wytycznymi Biofeedback Certyfication International Alliance (BCIA http://www.bcia.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=1).

Zadzwoń i zadaj pytanie terapeucie: