Centrum Aktywnego Słuchania
treningi metodą Tomatisa®
EEG Biofeedback

Dla kogo i po co?

Objawy zaburzeń uwagi słuchowej

Słuchanie receptywne, skierowane na zewnątrz (do otaczającego świata)
 • zaburzenia koncentracji
 • nadwrażliwość na dźwięki
 • błędna interpretacja pytań i poleceń
 • mylenie podobnie brzmiących słów
 • konieczność częstego powtarzania poleceń
 • nieumiejętność spełniania wieloczłonowych poleceń.
 • monotonne wypowiedzi
 • problemy z płynnością i wyrazistością wypowiedzi
 • ubogie słownictwo
 • nadużywanie stereotypowych wyrażeń
 • nieumiejętność czystego śpiewania
 • mylenie liter lub odwracanie ich kolejności
 • słabe rozumienie tekstu czytanego
 • problemy z czytaniem na głos
 • problemy z głoskowaniem.
 • brak poczucia rytmu
 • niewyraźne pismo
 • problemy z organizacją, strukturą
 • mylenie strony prawej i lewej
 • mieszana dominacja (lateralizacja)
 • trudności z porannym wstawaniem
 • męczliwość
 • nadaktywność
 • skłonności do ulegania przygnębieniu
 • poczucie przytłoczenia codziennymi obowiązkami.
 • mała tolerancja na frustrację
 • brak wiary w siebie, nieśmiałość
 • tendencja do wycofywania się
 • drażliwość
 • niedojrzałość
 • brak motywacji do nauki/pracy
 • negatywne nastawienie do nauki/pracy.  

Korzyści

 • Stymulacja rozwoju mowy,
 • Poprawa koncentracji uwagi,
 • Słuchanie ze zrozumieniem,
 • Poprawa komunikacji,
 • Poprawa płynności wypowiedzi,
 • Poprawa koordynacji ruchowej,
 • Lepsze radzenie sobie ze stresem,
 • Wzrost kreatywności,
 • Zmniejszenie nadwrażliwości na dźwięki,
 • Lepsze wykorzystanie swojego potencjału.

Zapraszamy też dorosłych

Czy mogą Państwo powiedzieć o sobie, że:

„jestem wciąż zestresowany”,
„czuję się zmęczony i przytłoczony”
„mam kłopot z koncentracją”,
„często o czymś zapominam”,
„ciężko mi szybko zripostować rozmówcę”,
„powoli uczę się języków obcych”,
„czuję, że mam potencjał, ale nie umiem go wykorzystać”,
„słabo zapamiętuję treści wykładów”,
„mam niską wiarę w siebie”,

Nasze treningi według metody Tomatisa® kierujemy do osób, których sukces zawodowy uzależniony jest od dobrej komunikacji.​

Korzyści

 • Poprawa umiejętności aktywnego słuchania,
 • Zwiększenie zdolność zapamiętywania,
 • Poprawa efektywnej komunikacji,
 • Poprawa koncentracji uwagi nawet na wielu zadaniach na raz,
 • Wzrost wiary w siebie i w swoje możliwości,
 • Poprawa kontroli własnych emocji,
 • Słuchanie bez poczucia natłoku informacyjnego,
 • Relaks i odpoczynek,
 • Przyspieszona nauka języków obcych.

Dla kogo?

Z treningów Tomatisa® korzystają między innymi:

 • aktorzy,
 • wykładowcy akademiccy,
 • prezenterzy radiowi i telewizyjni,
 • politycy,
 • managerowie,


Trening słuchowy metodą Tomatisa® jest terapią wspomagająca przy wymienionych zaburzeniach.

Jeśli masz wątpliwości, zadaj pytanie lub zapisz się na konsultację:

Katarzyna Sobolewska

+48 601 93 95 36

E-mail

katarzyna@sobolewska.edu.pl